شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دسته بندی محصول

کتاب صوتی
کتاب صوتی
نمایش
کتاب
کتاب
نمایش
صوتی ها
صوتی ها
نمایش
زیردسته اول
زیردسته اول
نمایش
زیردسته ، زیردسته اول
زیردسته ، زیردسته اول
نمایش
دیگر دسته بندی
دیگر دسته بندی
نمایش
دوره ها
دوره ها
نمایش
دسته چهارم
دسته چهارم
نمایش
دسته بندی کتاب صوتی
دسته بندی کتاب صوتی
نمایش
دسته بندی کتاب
دسته بندی کتاب
نمایش
دسته بندی فیزیکی
دسته بندی فیزیکی
نمایش
دسته بندی صوتی
دسته بندی صوتی
نمایش
دسته بندی چهارم
دسته بندی چهارم
نمایش
دسته بندی تصویری
دسته بندی تصویری
نمایش
تصویری ها
تصویری ها
نمایش
پک شده ها
پک شده ها
نمایش
پادکست آموزشی
پادکست آموزشی
نمایش
پادکست
پادکست
نمایش
بدون دسته‌بندی
بدون دسته‌بندی
نمایش
Uncategorized
Uncategorized
نمایش
شناسه پست: 1408
بازدید: 9

Bonus du internet casino Tortuga

En matiиre de reward, Tortuga est un on line casino en ligne de the best program. Les nouveaux clients peuvent choisir entre deux reward de bienvenue diffйrents, tandis que les consumers existants peuvent profiter d’une plйthore de campaigns permanentes. Des special offers constantes comme celles-ci aident а maintenir l’intйrкt et l’engagement des joueurs. Jetons un coup d’њil а tous ces avantages.

Reward de bienvenue au internet casino Tortuga

Tortuga est heureux d’кtre partenaire de Turning into Gambler. Ce casino offre deux bonus de bienvenue diffйrents, qui peuvent tous deux кtre rйclamйs en s’inscrivant via nos liens. Le the best est un bonus de 120 Per cent jusqu’а 1 200 Ђ. Il s’agit de la rйcompense dump avoir rejoint la Sea. Un montant minimum de 10 Ђ est requis fill recevoir ce bonus. Lorsque vous effectuez un dйpфt de 100 Ђ, votre montant initial est de 220 Ђ.

Le bonus de bienvenue du commandant est une solution supplйmentaire. Il est destinй aux gros joueurs qui peuvent se permettre de dйposer plus d’argent. Si vous dйposez au moins 300 Ђ, vous recevrez un bonus de 400 Ђ dump jouer plus longtemps. Quel que soit le montant de votre dйpфt (400 Ђ, 600 Ђ ou 1 000 Ђ), le internet casino l’йgalera toujours avec 400 Ђ.

Cette incitation supplйmentaire vous permet d’obtenir un statut VIP temporaire pendant 14 jours. Vous devriez devenir un joueur VIP а lengthy terme de ce on line casino une fois que vous aurez expйrimentй les avantages de ce statut. Put en savoir in addition sur cette offre special lors de votre inscription, cliquez ici.

Rйclamez un bonus de 200Ђ tous les lundis

Tous les lundis sur Tortuga, les joueurs peuvent bйnйficier d’un reward de 20% jusqu’а 200Ђ. Il s’agit d’un bonus idйal fill amйliorer votre lundi. Dйposez 10Ђ, recevez 2Ђ supplйmentaires. Dйposez 100Ђ, recevez 20Ђ de in addition. Si vous voulez obtenir 200Ђ de added bonus, vous devrez effectuer un dйpфt de 1000Ђ. Il s’agit d’un reward illimitй. Vous pouvez le rйclamer autant de fois que vous le souhaitez le lundi. Les circumstances gйnйrales du added bonus s’appliquent (40x la mise non collante sur le montant du benefit, 5Ђ de mise greatest autorisйe).

Recevez 150 trips gratuits tous les jeudis

Tous les jeudis, l’йquipe de Tortuga offre 150 excursions gratuits а ses joueurs dйposants. Fill bйnйficier de ce reward, vous devez dйposer au moins 50Ђ. Vous recevrez 150 excursions gratuits а jouer sur la machine а sous Champions of Rome (Yggdrasil). Il s’agit d’une offre que vous pouvez rйclamer un nombre illimitй de fois les jeudis. Vos gains provenant des tours gratuits doivent кtre misйs 40 fois avant de demander un retrait.

La campaign du Week-end Mystиre:

Le few days-finish show up et avec lui, les joueurs du internet casino Tortuga ont droit а des gвteries spйciales. Chaque vendredi, vous recevrez un email de l’йquipe marketing and advertising du casino. Cet email est rempli de marketing promotions que vous pouvez rйclamer immйdiatement. N’oubliez pas d’ajouter l’adresse email du gambling establishment en tant qu’expйditeur favori pour кtre sыr de ne pas manquer ces campaigns hebdomadaires.

Joueurs VIP : recevez un cashback hebdomadaire de 10 % sur les jeux de internet casino en direct

Il ne vous reste in addition qu’а jouer а votre jeu de internet casino en direct prйfйrй. Vous recevrez votre bonus de refresh de 10 % la semaine suivante. Avec ce added bonus, vous pouvez miser jusqu’а 100 Ђ par visit dans les jeux de gambling establishment en immediate.

Conditions d’utilisation des reward du internet casino Tortuga

Tortuga a une politique de benefit plutфt normal dump un on line casino en ligne. Apprenez les rиgles fondamentales d’utilisation de votre bonus sur ce casino en ligne avec l’aide de Turn out to be Gambler. Les termes et situations des benefit d’un casino sont susceptibles d’кtre modifiйs а tout minute.

La premiиre picked que vous devez savoir а propos de ce casino est que ses added bonus ne sont pas persistants. Les bonus sont soumis а une exigence de 40x playthrough avant de pouvoir кtre encaissйs. Vous кtes libre de renoncer а ce pari et de retirer vos fonds de reward si vous le souhaitez.

Un maximum de 5 Ђ par trip et de ,5 Ђ par ligne de pari est autorisй lors de l’utilisation d’un added bonus dans ce gambling establishment. N’oubliez pas ceci ! Vos results peuvent vous кtre retirйs si vous ne respectez pas les rиgles. Lorsque vous utilisez un bonus, vous ne pouvez pas risquer in addition de 25 % de votre mise sur un seul trip. Deux autres informations sont nйcessaires. Tout d’abord, votre pйriode de mise est de deux semaines complиtes. Deuxiиmement, le retrait des bonus sans dйpфt est plafonnй а 100 Ђ.